ارسال به دوست

جستجو

شهداء
همت
نام: ابراهيم استان: خوزستان
نام خانوادگي: همت شهرستان: اهواز
نام پدر: ابولفضل درجه: سرلشگر
تاريخ تولد: 19/12/1340 عمليات: خيبر 2
تاريخ شهادت: 02/02/1364 محل شهادت: كردستان عراق
اين شهيد بزرگوار در سن 24 سالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هاي حق عليه باطل شتافت و به درجه رفيع شهادت نائل آمداين شهيد بزرگوار در سن 33 سالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هگوار در سن 33 سالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هاي حق عليه باطل شتافت و به درجه رفيع شهادت نائل آمداين شهيد بزرگوار در سن 33 سالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هاي حق عليه باطل شتافت و به درجه رفيع شهادت نائل آمداين شهيدتافت و به درجه رفيع شهادت نائل آمداين شهيد بزرگوار در سن 33 سالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هاي حق عليه باطار در سن 33 سالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هاي حق عليه باطل شتافت و به درجه رفيع شهادت نائل آمداين شهيد بزرگوار در سن 33 از مام ميهن به جبه هاي حق عليه باطل شتافت و به درجه رفيع شهادت نائل آمداين شهيد بزرگوار در سن 33 سالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هاي حق عليه باطل شتافتسالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هاي حق عليل شتافت و به درجه بزرگوار در اي حق عليه باطل شرفيع شهادت نائل آمداين شهيد بزرگوه باطل شتافت و به درجه رفيع شهادت نائل آمداين شهيد بزرسن 33 سالگي براي دفاع و به درجه رفيع شهادت نائل آمد


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
© IranShahed.ir

Site by Behsaz

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت بهساز محفوظ می باشد