ارسال به دوست

جستجو

شهداء
چمران
نام: مصطفي استان: خوزستان
نام خانوادگي: چمران شهرستان: آبادان
نام پدر: يارعلي درجه: سرلشگر
تاريخ تولد: 05/06/1332 عمليات: ثارالله
تاريخ شهادت: 21/12/1365 محل شهادت: هلبچه
اين شهيد بزرگوار در سن 33 سالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هگوار در سن 33 سالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هاي حق عليه باطل شتافت و به درجه رفيع شهادت نائل آمداين شهيد بزرگوار در سن 33 سالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هاي حق عليه باطل شتافت و به درجه رفيع شهادت نائل آمداين شهيدتافت و به درجه رفيع شهادت نائل آمداين شهيد بزرگوار در سن 33 سالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هاي حق عليه باطار در سن 33 سالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هاي حق عليه باطل شتافت و به درجه رفيع شهادت نائل آمداين شهيد بزرگوار در سن 33 از مام ميهن به جبه هاي حق عليه باطل شتافت و به درجه رفيع شهادت نائل آمداين شهيد بزرگوار در سن 33 سالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هاي حق عليه باطل شتافتسالگي براي دفاع از مام ميهن به جبه هاي حق عليل شتافت و به درجه بزرگوار در اي حق عليه باطل شرفيع شهادت نائل آمداين شهيد بزرگوه باطل شتافت و به درجه رفيع شهادت نائل آمداين شهيد بزرسن 33 سالگي براي دفاع و به درجه رفيع شهادت نائل آمد


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
© IranShahed.ir

Site by Behsaz

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای شرکت بهساز محفوظ می باشد